SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (1) 2016 str. 83–94

Wojciech Sas

PORÓWNANIE WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA TŁUMIENIA GRUNTU SPOISTEGO Z LABORATORYJNYCH BADAŃ W KOLUMNIE REZONANSOWEJ UZYSKANYCH METODĄ KRZYWEJ GAŚNIĘCIA DRGAŃ SWOBODNYCH I METODĄ HALF-POWER BANDWIDTH

słowa kluczowe: krzywa gaśnięcia drgań swobodnych, half-power bandwidth, współczynnik tłumienia, kolumna rezonansowa
abstrakt: Jednym z celów we współczesnych badaniach laboratoryjnych jest poszukiwanie dynamicznych parametrów gruntu w tzw. małym zakresie odkształceń. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. coraz gęstsza zabudowa miejska, a także ruch miejski, w tym: tramwaje, samochody, pociągi metra i niektóre rodzaje robót budowlanych, które mogą generować powstawanie małych odkształceń na styku grunt – konstrukcja. Takie odkształcenia mogą prowadzić do przekroczenia stanu granicznego używalności konstrukcji. Grunt posiada trzy główne parametry dynamiczne: moduł odkształcalności podłużnej, moduł ścinania oraz współczynnik tłumienia. Głównym celem artykułu było wyznaczenie współczynnika tłumienia gruntu spoistego metodą krzywej gaśnięcia drgań swobodnych i metodą half-power bandwidth. Przeprowadzono badania w kolumnie rezonansowej na dwóch próbka iłu pylastego. Wyniki pokazują, że metoda half-power bandwidth przeszacowuje współczynnik tłumienia w stosunku do metody krzywej gaśnięcia drgań swobodnych od 50 do 60%. Jednak kształty uzyskanych krzywych współczynnika tłumienia w zależności od odkształcenia postaciowego są bardzo podobne. Stwierdzono, że należy przeprowadzić dalsze badania, mające na celu wprowadzenie poprawek do równań metody half-power bandwidth.
pub/15_1_83.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sas, Wojciech. "THE COMPARISON OF COHESIVE SOIL DAMPING RATIOS OBTAINED FROM RESONANT COLUMN TESTS AND DESIGNATED BY THE FREE-VIBRATION DECAY AND HALF-POWER BANDWIDTH METHOD." Acta Sci.Pol. Architectura 15.1 (2016): 83–94.
APA Sas W. (2016). THE COMPARISON OF COHESIVE SOIL DAMPING RATIOS OBTAINED FROM RESONANT COLUMN TESTS AND DESIGNATED BY THE FREE-VIBRATION DECAY AND HALF-POWER BANDWIDTH METHOD. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (1), 83–94
ISO 690 Sas, Wojciech. THE COMPARISON OF COHESIVE SOIL DAMPING RATIOS OBTAINED FROM RESONANT COLUMN TESTS AND DESIGNATED BY THE FREE-VIBRATION DECAY AND HALF-POWER BANDWIDTH METHOD. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.1: 83–94.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue1/abstract-83.html