SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (1) 2016 str. 69–82

Mateusz Wiszniewski, Ali Firat Cabalar

ZASTOSOWANIE BADANIA FILTRACJI, EDOMETRU ORAZ APARATU BEZPOŚREDNIEGO ŚCINANIA DO WYZNACZENIA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANINY PIASKU Z KAWAŁKAMI POCIĘTYCH OPON

słowa kluczowe: filtracja, edometr, aparat skrzynkowy, piasek, opony, utylizacja odpadów
abstrakt: Ilość materiałów gumowych stosowanych na świecie rośnie z roku na rok, a ich utylizacja stała się głównym problemem dla środowiska naturalnego na całym świecie. Niniejsze prace eksperymentalne zostały przeprowadzone w celu zbadania wpływu dodatku gumy pochodzącej z opon samochodowych na zachowanie piasku oraz określenia możliwego zastosowania. Właściwości geotechniczne piasku i mieszaniny piasku z różną zawartością kawałków pociętej opony (0, 2,5, 7,5 i 15%) były badane za pomocą szeregu testów mechanicznych, przesiewania, filtracji, jednoosiowej konsolidacji i bezpośredniego ścinania. Na podstawie wyników przeprowadzonych prób okazuje się, że dodanie fragmentów opony zwiększa zarówno przepuszczalność, jak i kompresyjne właściwości piasku. Poza tym w pracy wykorzystany został koncept międzycząsteczkowego wskaźnika porowatości (es) jako alternatywnego parametru do określania charakterystyki ściśliwości mieszaniny piasku z kawałkami opon. Okazał się on być dobrym wskaźnikiem dla zrozumienia zachowania tego typu mieszaniny.
pub/15_1_69.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_69.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wiszniewski, Mateusz, and Ali Firat Cabalar. "APPLICATIONS OF PERMEABILITY, OEDOMETER AND DIRECT SHEAR TESTS TO THE SAND MIXED WITH WASTE TIRE CRUMB." Acta Sci.Pol. Architectura 15.1 (2016): 69–82.
APA Wiszniewski M. and Cabalar A.F. (2016). APPLICATIONS OF PERMEABILITY, OEDOMETER AND DIRECT SHEAR TESTS TO THE SAND MIXED WITH WASTE TIRE CRUMB. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (1), 69–82
ISO 690 Wiszniewski, Mateusz, Cabalar, Ali Firat. APPLICATIONS OF PERMEABILITY, OEDOMETER AND DIRECT SHEAR TESTS TO THE SAND MIXED WITH WASTE TIRE CRUMB. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.1: 69–82.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue1/abstract-69.html