SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (1) 2016 str. 55–67

Anna M. Grabiec, Jowita Lach-Łączna

WYBRANE PARAMETRY MIESZANEK INIEKCYJNYCH Z CEMENTU I POPIOŁU LOTNEGO DO RENOWACJI RUROCIĄGÓW METODĄ RELININGU

słowa kluczowe: kompozyt iniekcyjny, cement, relining
abstrakt: Podjęto próbę ustalenia optymalnych receptur mieszanek iniekcyjnych na bazie cementu i popiołu lotnego oraz dwóch superplastyfikatorów nowej generacji, umożliwiających dokładne wypełnienie przestrzeni międzyrurowej podczas renowacji rurociągów metodą reliningu. Receptury wytypowano pod względem najkorzystniejszych właściwości reologicznych kompozytów iniekcyjnych, badając czas wypływu z wiskozymetru, czas rozpływu na odległość 100 cm, maksymalną długość rozpływu oraz czas potrzebny do osiągnięcia maksymalnego rozpływu. Ponadto określono początek czasu wiązania mieszanek iniekcyjnych, wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach oraz skurcz. Stwierdzono wpływ rodzaju i ilości superplastyfikatora oraz stosunku cementu do popiołu na właściwości reologiczne kompozytów iniekcyjnych. Za pomocą stosunkowo łatwych w realizacji metod laboratoryjnych pomiaru cech reologicznych wybrano receptury mieszanek iniekcyjnych, które w warunkach technicznych skutecznie wypełniają przestrzeń międzyrurową.
pub/15_1_55.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grabiec, Anna M., and Jowita Lach-Łączna. "SOME PARAMETERS OF INJECTS BASED ON CEMENT AND FLY ASH FOR RENOVATION OF PIPELINES BY RELINING METHOD." Acta Sci.Pol. Architectura 15.1 (2016): 55–67.
APA Grabiec A.M. and Lach-Łączna J. (2016). SOME PARAMETERS OF INJECTS BASED ON CEMENT AND FLY ASH FOR RENOVATION OF PIPELINES BY RELINING METHOD. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (1), 55–67
ISO 690 Grabiec, Anna M., Lach-Łączna, Jowita. SOME PARAMETERS OF INJECTS BASED ON CEMENT AND FLY ASH FOR RENOVATION OF PIPELINES BY RELINING METHOD. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.1: 55–67.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue1/abstract-55.html