SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (1) 2016 str. 3–14

Katarzyna Jeleniewicz, Wiesław Nagórko

O MODELOWANIU SPRĘŻYSTYCH PŁYT NIEJEDNORODNYCH PERIODYCZNIE

słowa kluczowe: płyty sprężyste, ośrodki periodyczne, homogenizacja nieasymptotyczna, drgania płyt zbrojonych
abstrakt: Rozważane w pracy konstrukcje budowlane są płytami, czyli trójwymiarowymi obiektami materialnymi, opisywanymi modelami dwuwymiarowymi, o pewnych charakterystycznych cechach. W przypadku płyt niejednorodnych periodycznie opis taki jest znacznie bardziej skomplikowany przez nieciągłe i silnie oscylujące współczynniki występujące w równaniach modelowych. Celem pracy jest przedstawienie zwięzłego opisu pewnej metody modelowania homogenizacyjnego, czyli metody uśredniania tych współczynników tak, by były zależne tylko od parametru wielkości mikrostruktury (średnicy komórki periodyczności). W wyniku zastosowania tej metody otrzymane równania statyki i dynamiki płyt mają współczynniki stałe. Jako przykład zastosowania modelu przedstawiono rozwiązanie zamknięte dla płyty przegubowo podpartej, niejednorodnej periodycznie w dwu kierunkach.
pub/15_1_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jeleniewicz, Katarzyna, and Wiesław Nagórko. "MODELLING OF PERIODICALLY HETEROGENEOUS ELASTIC PLATES." Acta Sci.Pol. Architectura 15.1 (2016): 3–14.
APA Jeleniewicz K. and Nagórko W. (2016). MODELLING OF PERIODICALLY HETEROGENEOUS ELASTIC PLATES. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (1), 3–14
ISO 690 Jeleniewicz, Katarzyna, Nagórko, Wiesław. MODELLING OF PERIODICALLY HETEROGENEOUS ELASTIC PLATES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.1: 3–14.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue1/abstract-3.html