SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (1) 2016 str. 27–39

Monika Wągrowska, Olga Szlachetka

ROZKŁAD TEMPERATURY W WIELOSKŁADNIKOWYM WIELOWARSTWOWYM KOMPOZYCIE O FUNKCYJNEJ GRADACJI WŁASNOŚCI EFEKTYWNYCH

słowa kluczowe: przewodnictwo ciepła, modelowanie tolerancyjne, kompozyt o funkcyjnej gradacji własności efektywnych
abstrakt: Przedmiotem rozważań jest modelowanie tolerancyjne przewodnictwa ciepła w wieloskładnikowych wielowarstwowych kompozytach o funkcyjnej gradacji własności efektywnych. Zaproponowane równania modelu dla analizowanych kompozytów są równaniami różniczkowymi cząstkowymi z wolnozmiennymi współczynnikami. Wyznaczono rozkład przybliżonej temperatury dla jednowymiarowego stacjonarnego zagadnienia przewodnictwa ciepła w kierunku prostopadłym do uwarstwienia.
pub/15_1_27.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wągrowska, Monika, and Olga Szlachetka. "DISTRIBUTION OF TEMPERATURE IN MULTICOMPONENT FUNCTIONALLY GRADED MULTILAYERED COMPOSITES." Acta Sci.Pol. Architectura 15.1 (2016): 27–39.
APA Wągrowska M. and Szlachetka O. (2016). DISTRIBUTION OF TEMPERATURE IN MULTICOMPONENT FUNCTIONALLY GRADED MULTILAYERED COMPOSITES. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (1), 27–39
ISO 690 Wągrowska, Monika, Szlachetka, Olga. DISTRIBUTION OF TEMPERATURE IN MULTICOMPONENT FUNCTIONALLY GRADED MULTILAYERED COMPOSITES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.1: 27–39.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue1/abstract-27.html