SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (1) 2016 str. 15–26

Tomasz Pasik

LINIOWA ANALIZA NUMERYCZNA ZACHOWANIA SIĘ GRUNTU POD FUNDAMENTEM BEZPOŚREDNIM PRZY WYKORZYSTANIU CZTEROWĘZŁOWEGO ELEMENTU SKOŃCZONEGO Z WYGŁADZONYM POLEM NAPRĘŻEŃ

słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, materiał liniowo sprężysty, płaski stan odkształcenia, fundament bezpośredni
abstrakt: W pracy wykonano analizę zachowania się gruntu pod fundamentem bezpośrednim z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Kod źródłowy programu został napisany w języku Mathematica. Grunt zamodelowano jako materiał liniowo sprężysty. Obliczenia zostały przeprowadzone dla trzech rodzajów stopy fundamentowej: podatnej gładkiej, sztywnej szorstkiej i sztywnej gładkiej. Wyniki przeprowadzonych analiz przyrównano z wynikami obliczeń programu Midas GTS NX.
pub/15_1_15.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pasik, Tomasz. "LINEAR NUMERICAL ANALYSIS OF SOIL BEHAVIOUR UNDER SHALLOW FOUNDATION USING FOUR NODE QUADRILATERAL FINITE ELEMENT WITH SMOOTHED STRESS FIELD." Acta Sci.Pol. Architectura 15.1 (2016): 15–26.
APA Pasik T. (2016). LINEAR NUMERICAL ANALYSIS OF SOIL BEHAVIOUR UNDER SHALLOW FOUNDATION USING FOUR NODE QUADRILATERAL FINITE ELEMENT WITH SMOOTHED STRESS FIELD. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (1), 15–26
ISO 690 Pasik, Tomasz. LINEAR NUMERICAL ANALYSIS OF SOIL BEHAVIOUR UNDER SHALLOW FOUNDATION USING FOUR NODE QUADRILATERAL FINITE ELEMENT WITH SMOOTHED STRESS FIELD. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.1: 15–26.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue1/abstract-15.html