SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (1) 2016 str. 133–140

Roman Misiak

ROZWIĄZANIE ZAMKNIĘTE STATYKI PASMA POWŁOKI KOŁOWEJ I ŁUKU KOŁOWEGO

słowa kluczowe: pasmo powłoki kołowej, łuk kołowy, statyka pasma powłoki kołowej, statyka łuku kołowego
abstrakt: Artykuł dotyczy pasma powłoki kołowej i łuku kołowego, zawiera rozwiązania zamknięte statyki tych konstrukcji spełniające dowolny układ warunków brzegowych, co umożliwia zapewnienie współpracy z dowolną konstrukcją budowlaną o innym kształcie. W rozwiązaniu zastosowano obciążenie równomierne o kierunku promieniowym oraz obciążenie równomierne o kierunku prostopadłym do cięciwy, przyłożone do krzywizny na całej długości. Wielkości sił wewnętrznych spełniają warunki równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Przedstawiono przeanalizowany zakres zastosowania rozwiązania dla różnych stosunków długości promienia do grubości pasma lub do wysokości przekroju łuku, w zależności od kąta rozwarcia krzywizny.
pub/15_1_133.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_133.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Misiak, Roman. "CLOSED SOLUTION OF STATICS FOR CIRCULAR SHELL AND CIRCULAR ARCH." Acta Sci.Pol. Architectura 15.1 (2016): 133–140.
APA Misiak R. (2016). CLOSED SOLUTION OF STATICS FOR CIRCULAR SHELL AND CIRCULAR ARCH. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (1), 133–140
ISO 690 Misiak, Roman. CLOSED SOLUTION OF STATICS FOR CIRCULAR SHELL AND CIRCULAR ARCH. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.1: 133–140.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue1/abstract-133.html