SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (1) 2016 str. 119–131

Piotr Fornalczyk, Monika Wągrowska, Krzysztof Wiśniewski

METODA OCENY PUNKTOWEJ NARZĘDZIEM BADANIA PRZYDATNOŚCI MODERNIZACYJNEJ ISTNIEJĄCEJ ROLNICZEJ ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ

słowa kluczowe: modernizacja, stan techniczny, rolnicza zabudowa produkcyjna, metoda oceny punktowej
abstrakt: Celem pracy jest ocena sensowności i opłacalności działań modernizacyjnych dokonywanych na istniejącej rolniczej zabudowie produkcyjnej, zrealizowanej w różnym czasie i przy użyciu różnych technologii budowlanych. W celu ułatwienia podjęcia decyzji o konieczności modernizacji rolniczych obiektów produkcyjnych opracowana została metoda oceny punktowej, która pozwala na dokonanie szybkiej kwalifikacji obiektu do modernizacji. Metoda ta określa stopień jej trudności oraz pozwala na wyznaczenie szacunkowe kosztów modernizacji na podstawie danych dotyczących między innymi stanu technicznego budynku oraz roli, jaką obiekt pełni w zespole zabudowy. Zakres pracy obejmuje obiekty, które poddane zostały modernizacji, oraz takie, które mogą być modernizowane do nowych standardów technologicznych. Przeprowadzone w pracy analizy obiektów wykazały, że modernizacja rolniczych obiektów produkcyjnych jest działaniem racjonalnym i ekonomicznie uzasadnionym.
pub/15_1_119.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_119.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Fornalczyk, Piotr, et al. "SCORING METHOD AS TOOL FOR THE RESEARCH OF FEASIBILITY OF EXISTING AGRICULTURAL PRODUCTION BUILDINGS FOR MODERNIZATION." Acta Sci.Pol. Architectura 15.1 (2016): 119–131.
APA Fornalczyk, P. et al. (2016). SCORING METHOD AS TOOL FOR THE RESEARCH OF FEASIBILITY OF EXISTING AGRICULTURAL PRODUCTION BUILDINGS FOR MODERNIZATION. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (1), 119–131
ISO 690 Fornalczyk, Piotr, Wągrowska, Monika, Wiśniewski, Krzysztof. SCORING METHOD AS TOOL FOR THE RESEARCH OF FEASIBILITY OF EXISTING AGRICULTURAL PRODUCTION BUILDINGS FOR MODERNIZATION. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.1: 119–131.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue1/abstract-119.html