SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (1) 2016 str. 107–117

Agnieszka Kiersnowska

PRZYSPIESZONE BADANIA STARZENIOWE W OCENIE TRWAŁOŚCI GEORUSZTU POLIMEROWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO WZMOCNIENIA SKARPY NA SKŁADOWISKU ODPADÓW

słowa kluczowe: starzenie, badania przyspieszone, georuszty, trwałość, składowiska odpadów
abstrakt: Głównym zagadnieniem rozważanym w artykule jest ocena procesu starzenia oraz trwałość jednokierunkowego georusztu PEHD zastosowanego na składowisku odpadów do stabilizacji skarpy. Z wymogu zapewnienia bezpieczeństwa geotechnicznego składowisk wynika konieczność przewidywania zachowania się materiałów geosyntetycznych już na etapie projektowania. Aby tego dokonać, wskazane jest przeprowadzanie w laboratorium badań starzenia lub przyspieszonego starzenia materiałów używanych do realizacji konstrukcji geotechnicznych. W artykule zawarta została analiza właściwości mechanicznych georusztu jednokierunkowego poddanego przyspieszonemu starzeniu w warunkach laboratoryjnych. Przedstawiono metodykę badań przyspieszonych oraz wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek jednokierunkowego georusztu PEHD.
pub/15_1_107.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_107.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kiersnowska, Agnieszka. "ACCELERATED AGING TESTS IN ASSESSMENT OF THE DURABILITY GEOGRID POLYMER USED TO REINFORCE THE SLOPE ON LANDFILL." Acta Sci.Pol. Architectura 15.1 (2016): 107–117.
APA Kiersnowska A. (2016). ACCELERATED AGING TESTS IN ASSESSMENT OF THE DURABILITY GEOGRID POLYMER USED TO REINFORCE THE SLOPE ON LANDFILL. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (1), 107–117
ISO 690 Kiersnowska, Agnieszka. ACCELERATED AGING TESTS IN ASSESSMENT OF THE DURABILITY GEOGRID POLYMER USED TO REINFORCE THE SLOPE ON LANDFILL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.1: 107–117.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue1/abstract-107.html