SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 15 (1) 2016

Spis treści:

Zeszyt 15 (1) 2016 str. 3–14
Katarzyna Jeleniewicz, Wiesław Nagórko
O MODELOWANIU SPRĘŻYSTYCH PŁYT NIEJEDNORODNYCH PERIODYCZNIE
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 15–26
Tomasz Pasik
LINIOWA ANALIZA NUMERYCZNA ZACHOWANIA SIĘ GRUNTU POD FUNDAMENTEM BEZPOŚREDNIM PRZY WYKORZYSTANIU CZTEROWĘZŁOWEGO ELEMENTU SKOŃCZONEGO Z WYGŁADZONYM POLEM NAPRĘŻEŃ
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 27–39
Monika Wągrowska, Olga Szlachetka
ROZKŁAD TEMPERATURY W WIELOSKŁADNIKOWYM WIELOWARSTWOWYM KOMPOZYCIE O FUNKCYJNEJ GRADACJI WŁASNOŚCI EFEKTYWNYCH
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 41–53
Mariusz Sobolewski
WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZEJMOWANIA CIEPŁA W PROJEKTOWANIU I BADANIACH TERMICZNYCH PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 55–67
Anna M. Grabiec, Jowita Lach-Łączna
WYBRANE PARAMETRY MIESZANEK INIEKCYJNYCH Z CEMENTU I POPIOŁU LOTNEGO DO RENOWACJI RUROCIĄGÓW METODĄ RELININGU
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 69–82
Mateusz Wiszniewski, Ali Firat Cabalar
ZASTOSOWANIE BADANIA FILTRACJI, EDOMETRU ORAZ APARATU BEZPOŚREDNIEGO ŚCINANIA DO WYZNACZENIA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANINY PIASKU Z KAWAŁKAMI POCIĘTYCH OPON
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 83–94
Wojciech Sas
PORÓWNANIE WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA TŁUMIENIA GRUNTU SPOISTEGO Z LABORATORYJNYCH BADAŃ W KOLUMNIE REZONANSOWEJ UZYSKANYCH METODĄ KRZYWEJ GAŚNIĘCIA DRGAŃ SWOBODNYCH I METODĄ HALF-POWER BANDWIDTH
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 95–105
Tadeusz Siwiec, Magdalena M. Michel, Lidia Reczek
WPŁYW NAPOWIETRZANIA NA ZMIANĘ AGRESYWNOŚCI KOROZYJNEJ WODY PODZIEMNEJ W STOSUNKU DO BETONU I STALI
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 107–117
Agnieszka Kiersnowska
PRZYSPIESZONE BADANIA STARZENIOWE W OCENIE TRWAŁOŚCI GEORUSZTU POLIMEROWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO WZMOCNIENIA SKARPY NA SKŁADOWISKU ODPADÓW
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 119–131
Piotr Fornalczyk, Monika Wągrowska, Krzysztof Wiśniewski
METODA OCENY PUNKTOWEJ NARZĘDZIEM BADANIA PRZYDATNOŚCI MODERNIZACYJNEJ ISTNIEJĄCEJ ROLNICZEJ ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 133–140
Roman Misiak
ROZWIĄZANIE ZAMKNIĘTE STATYKI PASMA POWŁOKI KOŁOWEJ I ŁUKU KOŁOWEGO
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).