SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (4) 2015 str. 75–86

Simon Rabarijoely

OCENA NOŚNOŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD FUNDAMENTAMI DWUPOZIOMOWEGO PARKINGU PODZIEMNEGO SGGW

słowa kluczowe: PN-81/B-03020, Eurokod 7, posadowienie bezpośrednie, stany graniczne
abstrakt: Niniejszy artykuł ma na celu sprawdzenie koncepcji posadowienia podziemnego parkingu głównego SGGW. Projektowe założenie polegało na przyjęciu jednakowego poziomu posadowienia dla wszystkich fundamentów, wynoszącego 21,90 m nad „0” Wisły. Z uwagi na niejednorodne podłoże na tym poziomie została wykonana analiza, która wykazała konieczność rozpatrywania poziomów posadowienia każdego z fundamentów indywidualnie. W artykule przeprowadzono analizę i ocenę założonego poziomu posadowienia dostosowanego do przyjętych wymiarów poszczególnych fundamentów. Obliczenia dotyczące I i II stanu granicznego, które polegały na wyznaczeniu nośności oraz wartości osiadań, przeprowadzono zgodnie z normami PN-81/B-03020 i Eurokodem 7. Obliczenia te wykazały, iż nie jest możliwe posadowienie fundamentów w warstwie geotechnicznej IIb (w 21,90 m nad „0” Wisły) ze względu na niespełnienie warunków I stanu granicznego jednocześnie dla obu tych norm.
pub/14_4_75.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_75.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rabarijoely, Simon. "ESTIMATION OF BEARING CAPACITY OF SUBSOIL UNDER FOUNDATIONS TWO LEVELS OF UNDERGROUND PARKING WULS – SGGW." Acta Sci.Pol. Architectura 14.4 (2015): 75–86.
APA Rabarijoely S. (2015). ESTIMATION OF BEARING CAPACITY OF SUBSOIL UNDER FOUNDATIONS TWO LEVELS OF UNDERGROUND PARKING WULS – SGGW. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (4), 75–86
ISO 690 Rabarijoely, Simon. ESTIMATION OF BEARING CAPACITY OF SUBSOIL UNDER FOUNDATIONS TWO LEVELS OF UNDERGROUND PARKING WULS – SGGW. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.4: 75–86.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue4/abstract-75.html