SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (4) 2015 str. 61–73

Anna Sieczka

BADANIA LABORATORYJNE DYSPERSYJNOŚCI I PĘCZNIENIA WYBRANYCH BENTONITÓW STOSOWANYCH JAKO BARIERY IZOLACYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

słowa kluczowe: izolacja, uszczelnienie, bentonit, dyspersyjność, pęcznienie
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań i analizę właściwości wybranych bentonitów stosowanych jako bariery izolacyjne obiektów budowlanych, w szczególności podłoża składowisk odpadów. Do badań wykorzystano trzy rodzaje bentonitów, dla których w warunkach laboratoryjnych dokonano oceny dyspersyjności oraz zdolności pęcznienia. Dyspersyjność określono metodami: „bryłkową” i „podwójnej analizy hydrometrycznej”. Wskaźniki pęcznienia wyznaczano metodą Holtza-Gibbsa i ASTM D 5890-95. Zbadano również wpływ stężenia ciekłych zanieczyszczeń (chlorków o stężeniu: 1000, 2500, 5000 i 10 000 mg·dm–3) na pęcznienie bentonitu. Uzyskane wyniki porównano z wartościami liczbowymi wymaganymi dla typowych materiałów bentonitowych stosowanych jako bariery izolacyjne obiektów budowlanych.
pub/14_4_61.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sieczka, Anna. "LABORATORY TESTS OF DISPERSIVITY AND SWELLING OF SELECTED BENTONITES USED AS ISOLATION BARRIERS OF ENGINEERING STRUCTURES." Acta Sci.Pol. Architectura 14.4 (2015): 61–73.
APA Sieczka A. (2015). LABORATORY TESTS OF DISPERSIVITY AND SWELLING OF SELECTED BENTONITES USED AS ISOLATION BARRIERS OF ENGINEERING STRUCTURES. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (4), 61–73
ISO 690 Sieczka, Anna. LABORATORY TESTS OF DISPERSIVITY AND SWELLING OF SELECTED BENTONITES USED AS ISOLATION BARRIERS OF ENGINEERING STRUCTURES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.4: 61–73.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue4/abstract-61.html