SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (4) 2015 str. 5–12

Dorota Kula

O ISTNIENIU SINUSOIDALNYCH FLUKTUACJI TERMICZNYCH TŁUMIONYCH NIEZALEŻNIE PRZEZ DWUFAZOWĄ WARSTWĘ KOMPOZYTOWĄ

słowa kluczowe: równanie ciepła zjawisko efektu brzegowego, szeregi Fouriera
abstrakt: W artykule opisano, jak rozwiązać analitycznie hiperboliczny układ równań różniczkowych cząstkowych, opisujący zjawisko efektu brzegowego w ramach rozszerzonego tolerancyjnego modelu przewodnictwa ciepła w kompozytach periodycznych [Kula i Wierzbicki 2015]. Podstawowymi niewiadomymi tego modelu są współczynniki rozwinięcia pola temperatury w szereg Fouriera. Szereg ten jest dokładnym rozwiązaniem równania przewodnictwa ciepła. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że trzy sinusoidalne impulsy brzegowe, pochodzące z tego samego pakietu fluktuacji wybranego spośród nieskończonej rodziny pakietów tworzących układ bazowy Fouriera, są transportowane niezależnie do wnętrza dwuskładnikowego periodycznego przewodnika laminowanego. Badanie tego typu zjawiska pozwala na odpowiedź na pytanie, jaka powinna być budowa geometryczna kompozytu, by nie dopuszczała do powstawania rotacji amplitud fluktuacji przenoszonych przez kompozyty zależnie od siebie. Rotacje te są prawdopodobnie najistotniejszą przyczyną niszczenia kompozytów podczas ich eksploatacji.
pub/14_4_5.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kula, Dorota. "ON THE EXISTENCE OF THE SINUSOIDAL-TYPE TEMPERATURE FLUCTUATIONS WHICH ARE INDEPENDENTLY SUPPRESSED BY THE PERIODIC TWO-PHASED CONDUCTING LAYER." Acta Sci.Pol. Architectura 14.4 (2015): 5–12.
APA Kula D. (2015). ON THE EXISTENCE OF THE SINUSOIDAL-TYPE TEMPERATURE FLUCTUATIONS WHICH ARE INDEPENDENTLY SUPPRESSED BY THE PERIODIC TWO-PHASED CONDUCTING LAYER. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (4), 5–12
ISO 690 Kula, Dorota. ON THE EXISTENCE OF THE SINUSOIDAL-TYPE TEMPERATURE FLUCTUATIONS WHICH ARE INDEPENDENTLY SUPPRESSED BY THE PERIODIC TWO-PHASED CONDUCTING LAYER. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.4: 5–12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue4/abstract-5.html