SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (4) 2015 str. 49–59

Wojciech Sas

ZASTOSOWANIE KRUSZYWA Z DESTRUKTU BETONOWEGO W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

słowa kluczowe: kruszywo betonowe z recyklingu, CBR, nośność nawierzchni drogowej, grunt
abstrakt: Rozwój inwestycji drogowych na przestrzeni ostatnich lat spowodował wzrost zapotrzebowania na mieszanki niezwiązane, które są elementem podbudów drogowych. W celu zmniejszenia kosztów budowy zaczęto poszukiwać materiałów alternatywnych, takich jak popiół lotny, żużel, a także destrukt betonowy. Przewagą tych materiałów nad kruszywem naturalnym jest możliwość recyklingu dotychczasowych odpadów, a także zastosowanie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie wykorzystania materiałów naturalnych, jakimi są kruszywa naturalne. Jednym z kryteriów, które materiał wbudowany w podbudowę drogową musi spełnić, jest określona wartość kalifornijskiego wskaźnika nośności (CBR). Artykuł ten przedstawia wyniki badania CBR dla materiału pochodzącego z pokruszenia destruktu betonowego. Dla analizowanego kruszywa porecyklingowego – betonowego w celu scharakteryzowania właściwości materiału wykonano szereg badań CBR w różnych warunkach wilgotności i zagęszczenia. Wyniki badań zostały następnie przeanalizowane i omówione we wnioskach. Na podstawie wykonanych badań można stwierdzić, że istnieje możliwość aplikacji gruntów antropogenicznych, które mogą zastąpić naturalne kruszywa, jeśli zastosuje się w stosunku do nich bardziej restrykcyjne wymagania niż dla kruszyw naturalnych.
pub/14_4_49.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sas, Wojciech. "APPLICATION OF RECYCLED CONCRETE AGGREGATE IN ROAD ENGINEERING." Acta Sci.Pol. Architectura 14.4 (2015): 49–59.
APA Sas W. (2015). APPLICATION OF RECYCLED CONCRETE AGGREGATE IN ROAD ENGINEERING. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (4), 49–59
ISO 690 Sas, Wojciech. APPLICATION OF RECYCLED CONCRETE AGGREGATE IN ROAD ENGINEERING. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.4: 49–59.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue4/abstract-49.html