SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (4) 2015 str. 35–47

Andrzej Gruchot, Tymoteusz Zydroń

OKREŚLENIE OPORÓW TARCIA NA KONTAKCIE WYBRANYCH ODPADÓW PALENISKOWYCH Z GEOSYNTETYKAMI

słowa kluczowe: mieszanina popiołowo-żużlowa, wytrzymałość na ścinanie, opór tarcia międzyfazowego
abstrakt: Celem badań było określenie wartości współczynnika bezpośredniego poślizgu i oporu tarcia międzyfazowego na kontakcie mieszaniny popiołowo-żużlowej pobranej ze składowiska Elektrowni „Skawina” oraz z osadnika Huty ArcelorMittal Poland w Krakowie Pleszowie a geosynetykiem. Wyniki badań wykazały, że parametry wytrzymałości na ścinanie popioło-żużli były duże. Parametry charakteryzujące opory tarcia na kontakcie mieszanina popiołowo-żużlowa – geosyntetyk były również duże, co pozwoliło uzyskać duże wartości współczynnika bezpośredniego poślizgu, jak również współczynnika tarcia międzyfazowego. W związku z tym wzmacnianie podłoża budowli z wykorzystaniem geosyntetyków i stosowanie mieszanin popiołowo-żużlowych do celów budownictwa ziemnego jest ważnym i istotnym zagadnieniem w aspekcie ochrony kruszyw naturalnych.
pub/14_4_35.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gruchot, Andrzej, and Tymoteusz Zydroń. "DETERMINATION OF FRICTIONAL RESISTANCE AT THE CONTACT BETWEEN CHOSEN FURNACE WASTE AND GEOSYNTHETICS." Acta Sci.Pol. Architectura 14.4 (2015): 35–47.
APA Gruchot A. and Zydroń T. (2015). DETERMINATION OF FRICTIONAL RESISTANCE AT THE CONTACT BETWEEN CHOSEN FURNACE WASTE AND GEOSYNTHETICS. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (4), 35–47
ISO 690 Gruchot, Andrzej, Zydroń, Tymoteusz. DETERMINATION OF FRICTIONAL RESISTANCE AT THE CONTACT BETWEEN CHOSEN FURNACE WASTE AND GEOSYNTHETICS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.4: 35–47.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue4/abstract-35.html