SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (4) 2015 str. 25–33

Roman Tracz

WYBÓR OPTYMALNEGO ŹRÓDŁA I/LUB SPOSOBU FINANSOWANIA ODNOWIENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANYCH

słowa kluczowe: przedsiębiorstwa budowlane, efektywność innowacji, model ekonomiczno-matematyczny, zabezpieczenie inwestycyjne
abstrakt: W artykule została przeanalizowana efektywność ekonomiczna odnowienia środków trwałych na podstawie obliczenia wskaźnika czystego dochodu dyskontowanego (NPV). Zaproponowano rozwiązanie problemu wyboru optymalnej formy i źródła inwestowania oraz zbudowano algorytm modelowania odnowienia parku maszynowego w przedsiębiorstwie. Rozpatrzono perspektywy zastosowania ekonomiczno-matematycznego modelowania inwestycyjnego zabezpieczenia innowacyjnej wymiany wyposażenia parku maszynowego przedsiębiorstw budowlanych na Ukrainie.
pub/14_4_25.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tracz, Roman. "THE CHOICE OF OPTIMAL SOURCES AND/OR METHODS FUNDING OF FIXED ASSETS IN THE CONSTRUCTION COMPANIES." Acta Sci.Pol. Architectura 14.4 (2015): 25–33.
APA Tracz R. (2015). THE CHOICE OF OPTIMAL SOURCES AND/OR METHODS FUNDING OF FIXED ASSETS IN THE CONSTRUCTION COMPANIES. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (4), 25–33
ISO 690 Tracz, Roman. THE CHOICE OF OPTIMAL SOURCES AND/OR METHODS FUNDING OF FIXED ASSETS IN THE CONSTRUCTION COMPANIES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.4: 25–33.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue4/abstract-25.html