SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (4) 2015 str. 13–23

Agnieszka Dudzik, Paulina Obara, Urszula Radoń

NIEZAWODNOŚĆ STALOWEGO MOSTU KRATOWEGO

słowa kluczowe: zmienne losowe, rozkład prawdopodobieństwa, metoda FORM, wskaźnik niezawodności Hasofera-Linda, wrażliwość wskaźnika niezawodności
abstrakt: Celem pracy jest analiza probabilistyczna niezawodności stalowego mostu kratowego. Parametry projektowe konstrukcji zdefiniowano jako wielkości deterministyczne oraz jako zmienne losowe. Założono, że zmienne losowe nie są skorelowane. W analizie niezawodności rozpatrywano dwa warianty opisu zmiennych losowych. W wariancie pierwszym przyjęto rozkłady normalne, a w wariancie drugim – rozkłady adekwatne do charakteru zmiennych. Transformację parametrów normalnych na parametry innego rozkładu oszacowano metodą kolokacji w punkcie centralnym. W analizowanym przypadku kryterium awarii konstrukcji zostało określone przez dwie funkcje graniczne związane odpowiednio ze stanem granicznym nośności oraz ze stanem granicznym użytkowalności. W programie Mathematica utworzono moduł do obliczeń symbolicznych, wykorzystujący metodę elementów skończonych, do określenia funkcji granicznych dla różnych schematów statycznych. Funkcje te były punktem wyjścia w analizie probabilistycznej, do której użyto programu niezawodnościowego STAND. Stosując metodę FORM, wyznaczono wskaźnik niezawodności Hasofera-Linda. Dodatkowo w pracy przedstawiono wykresy wrażliwości wskaźnika niezawodności na zmienne losowe.
pub/14_4_13.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dudzik, Agnieszka, et al. "THE APPLICATION OF THE FORM METHOD IN RELIABILITY ANALYSIS OF THE STEEL TRUSS BRIDGE." Acta Sci.Pol. Architectura 14.4 (2015): 13–23.
APA Dudzik, A. et al. (2015). THE APPLICATION OF THE FORM METHOD IN RELIABILITY ANALYSIS OF THE STEEL TRUSS BRIDGE. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (4), 13–23
ISO 690 Dudzik, Agnieszka, Obara, Paulina, Radoń, Urszula. THE APPLICATION OF THE FORM METHOD IN RELIABILITY ANALYSIS OF THE STEEL TRUSS BRIDGE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.4: 13–23.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue4/abstract-13.html