SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 14 (4) 2015

Spis treści:

Zeszyt 14 (4) 2015 str. 5–12
Dorota Kula
O ISTNIENIU SINUSOIDALNYCH FLUKTUACJI TERMICZNYCH TŁUMIONYCH NIEZALEŻNIE PRZEZ DWUFAZOWĄ WARSTWĘ KOMPOZYTOWĄ
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 13–23
Agnieszka Dudzik, Paulina Obara, Urszula Radoń
NIEZAWODNOŚĆ STALOWEGO MOSTU KRATOWEGO
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 25–33
Roman Tracz
WYBÓR OPTYMALNEGO ŹRÓDŁA I/LUB SPOSOBU FINANSOWANIA ODNOWIENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANYCH
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 35–47
Andrzej Gruchot, Tymoteusz Zydroń
OKREŚLENIE OPORÓW TARCIA NA KONTAKCIE WYBRANYCH ODPADÓW PALENISKOWYCH Z GEOSYNTETYKAMI
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 49–59
Wojciech Sas
ZASTOSOWANIE KRUSZYWA Z DESTRUKTU BETONOWEGO W BUDOWNICTWIE DROGOWYM
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 61–73
Anna Sieczka
BADANIA LABORATORYJNE DYSPERSYJNOŚCI I PĘCZNIENIA WYBRANYCH BENTONITÓW STOSOWANYCH JAKO BARIERY IZOLACYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 75–86
Simon Rabarijoely
OCENA NOŚNOŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD FUNDAMENTAMI DWUPOZIOMOWEGO PARKINGU PODZIEMNEGO SGGW
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 87–92
Wiesław Nagórko, Monika Wągrowska, Ewaryst Wierzbicki
PROFESOR CZESŁAW WOŹNIAK (1931–2015) – WSPOMNIENIE
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).