SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (3) 2015 str. 79–92

Piotr Wichowski, Stanisław Banaszek

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI ORAZ KOSZTÓW OGRZEWANIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W ŚWIETLE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WYMAGAŃ PRAWNYCH

słowa kluczowe: współczynnik przenikania ciepła, obciążenie cieplne, sezonowe zapotrzebowanie na ciepło, energochłonność, dom jednorodzinny
abstrakt: W artykule przedstawiono historię (od 1946 roku do chwili obecnej) przepisów prawnych związanych z ochroną cieplną budynków. Na przykładzie wybranego domu jednorodzinnego wykonano obliczenia obciążenia cieplnego oraz sezonowego zapotrzebowania na ciepło w okresach obowiązywania zmieniających się wymagań dotyczących izolacyjności termicznej przegród budowlanych i energochłonności budynku. Następnie oszacowano koszty ogrzewania analizowanego obiektu spełniającego te wymagania dla poszczególnych okresów. W analizie uwzględnione zostały koszty ogrzewania przy wykorzystaniu węgla, gazu ziemnego, ciepła sieciowego oraz oleju opałowego. Praca kończy się podsumowaniem i wnioskami wyciągniętymi z uzyskanych wyników obliczeń i przeprowadzonej ich analizy.
pub/14_3_79.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_79.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wichowski, Piotr, and Stanisław Banaszek. "ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION AND THE COST OF HEATING IN SINGLE-FAMILY BUILDING IN THE LIGHT OF CHANGING LEGAL REQUIREMENTS." Acta Sci.Pol. Architectura 14.3 (2015): 79–92.
APA Wichowski P. and Banaszek S. (2015). ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION AND THE COST OF HEATING IN SINGLE-FAMILY BUILDING IN THE LIGHT OF CHANGING LEGAL REQUIREMENTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (3), 79–92
ISO 690 Wichowski, Piotr, Banaszek, Stanisław. ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION AND THE COST OF HEATING IN SINGLE-FAMILY BUILDING IN THE LIGHT OF CHANGING LEGAL REQUIREMENTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.3: 79–92.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue3/abstract-79.html