SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (3) 2015 str. 67–77

Krzysztof Wiśniewski, Gabriela Rutkowska, Kamil Szczęsny

WPŁYW DODATKU GRANULATU STYROPIANOWEGO POCHODZĄCEGO Z RECYKLINGU NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I MECHANICZNE BETONU ZWYKŁEGO

słowa kluczowe: beton, mieszanka betonowa, granulat styropianowy
abstrakt: Niniejsza praca ma na celu porównanie wybranych właściwości fizycznych i mechanicznych mieszanki betonowej, jak również dojrzałego betonu klasy C16/20, w zależności od procentowego udziału granulatu styropianowego w mieszance betonowej. Praca zawiera przegląd piśmiennictwa, omawiający cechy i właściwości mieszanki betonowej, jak również stwardniałego betonu. Ponadto przedstawiono w niej analizę otrzymanych wyników badań: konsystencji mieszanki betonowej, wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości na rozciąganie przez rozłupywanie, głębokości penetracji wody pod ciśnieniem oraz nasiąkliwości.
pub/14_3_67.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_67.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wiśniewski, Krzysztof, et al. "EFFECT OF ADDITION OF POLYSTYRENE GRANULES ON SELECTED PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CONCRETE." Acta Sci.Pol. Architectura 14.3 (2015): 67–77.
APA Wiśniewski, K. et al. (2015). EFFECT OF ADDITION OF POLYSTYRENE GRANULES ON SELECTED PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CONCRETE. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (3), 67–77
ISO 690 Wiśniewski, Krzysztof, Rutkowska, Gabriela, Szczęsny, Kamil. EFFECT OF ADDITION OF POLYSTYRENE GRANULES ON SELECTED PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CONCRETE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.3: 67–77.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue3/abstract-67.html