SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (3) 2015 str. 57–66

Katarzyna Pawluk

CHARAKTERYSTYKA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH WYBRANYCH MATERIAŁÓW REAKTYWNYCH

słowa kluczowe: przepuszczalne bariery reaktywne, zeolit, ZVI, wytrzymałość na ścinanie, ściśliwość
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów reaktywnych. Materiały reaktywne powszechnie wykorzystywane są do budowy strefy oczyszczania przepuszczalnych barier reaktywnych, służących do oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego z zanieczyszczeń. Dotychczasowe kryterium doboru materiałów reaktywnych do budowy barier obejmowało jedynie właściwości zatrzymania zanieczyszczeń oraz badania filtracyjne. Z uwagi na aspekt inżynierski projektowanych konstrukcji w środowisku gruntowo-wodnym i ich długi czas pracy proponuje się uwzględnić również właściwości fizyczne i mechaniczne tych materiałów. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości wytrzymałościowych i odkształceniowych wybranych materiałów reaktywnych, które mogą zostać wykorzystane przy doborze technologii wykonania oraz sprawdzenia stanów granicznych nośności podczas etapu projektowania PBR.
pub/14_3_57.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_57.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pawluk, Katarzyna. "THE MECHANICAL PROPERTIES OF SELECTED REACTIVE MATERIALS." Acta Sci.Pol. Architectura 14.3 (2015): 57–66.
APA Pawluk K. (2015). THE MECHANICAL PROPERTIES OF SELECTED REACTIVE MATERIALS. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (3), 57–66
ISO 690 Pawluk, Katarzyna. THE MECHANICAL PROPERTIES OF SELECTED REACTIVE MATERIALS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.3: 57–66.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue3/abstract-57.html