SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (3) 2015 str. 45–55

Katarzyna Markowska-Lech, Jakub Gromek

KONCEPCJA OCENY MODUŁU ODKSZTAŁCENIA POSTACIOWEGO W GRUNTACH SPOISTYCH NA PODSTAWIE PRĘDKOŚCI FALI POPRZECZNEJ

słowa kluczowe: sztywność gruntu, moduł odkształcenia postaciowego, piezoelementy typu bender, grunty spoiste
abstrakt: W niniejszej pracy zaproponowano empiryczne związki umożliwiające szacowanie modułu odkształcenia postaciowego (GMax) gruntu na podstawie standardowo określanych w badaniach parametrów geotechnicznych. Praca zawiera analizę wyników pomiarów prędkości fali poprzecznej w aparacie trójosiowego ściskania z piezoelementami typu bender, wykonanych na próbkach gruntów spoistych.
pub/14_3_45.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Markowska-Lech, Katarzyna, and Jakub Gromek. "EVALUATION OF SHEAR MODULUS BASED ON SHEAR WAVE VELOCITY TESTS FOR COHESIVE SOILS." Acta Sci.Pol. Architectura 14.3 (2015): 45–55.
APA Markowska-Lech K. and Gromek J. (2015). EVALUATION OF SHEAR MODULUS BASED ON SHEAR WAVE VELOCITY TESTS FOR COHESIVE SOILS. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (3), 45–55
ISO 690 Markowska-Lech, Katarzyna, Gromek, Jakub. EVALUATION OF SHEAR MODULUS BASED ON SHEAR WAVE VELOCITY TESTS FOR COHESIVE SOILS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.3: 45–55.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue3/abstract-45.html