SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (3) 2015 str. 35–43

Edyta E. Malinowska

BADANIE ZMIANY GEOMETRII ŚCIANY GABIONOWEJ PODCZAS WYMUSZONEGO PRZECIĄŻENIA

słowa kluczowe: ściana gabionowa, wirówka przeciążeniowa
abstrakt: W artykule przedstawiono zastosowanie centrifuge – wirówki przeciążeniowej w literaturze geotechnicznej. Zaprezentowano realny przykład zachowania się ściany zbudowanej od frontu z gabionu, którą poddano wymuszonemu przeciążeniu siłą 50 g i 75 g. Badania zostały przeprowadzone na zlecenie The Collin Group w Laboratorium Carleton, w Departamencie Civil Engineering and Engineering Mechanics Faculty, University of Columbia. Badania w wirówce przeciążeniowej wykazały, że ściana o początkowej wysokości 15,3 m i długości 17 m została stabilna przy przeciążeniu 75 g. Największe pionowe osiadanie wyniosło 1,07 m, a poziome 1,82 m.
pub/14_3_35.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Malinowska, Edyta E.. "GABION WALL TESTING DURING THE FORCED OVERLOADING IN THE GEOTECHNICAL CENTRIFUGE." Acta Sci.Pol. Architectura 14.3 (2015): 35–43.
APA Malinowska E.E. (2015). GABION WALL TESTING DURING THE FORCED OVERLOADING IN THE GEOTECHNICAL CENTRIFUGE. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (3), 35–43
ISO 690 Malinowska, Edyta E.. GABION WALL TESTING DURING THE FORCED OVERLOADING IN THE GEOTECHNICAL CENTRIFUGE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.3: 35–43.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue3/abstract-35.html