SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (3) 2015 str. 3–20

Wojciech Gilewski, Joanna Kłosowska, Paulina Obara

ZASTOSOWANIE ROZKŁADU WARTOŚCI OSOBLIWYCH DO ANALIZY JAKOŚCIOWEJ KRATOWNIC I KONSTRUKCJI TENSEGRITY

słowa kluczowe: rozkład wartości osobliwych, kratownica, tensegrity
abstrakt: W pracy przedstawiono zastosowanie rozkładu wartości osobliwych (SVD) macierzy wydłużeń do analizy jakościowej kratownic oraz konstrukcji tensegrity. Rozkład taki pozwala na określenie mechanizmów infinitezymalnych oraz stanów samorównoważnych sił podłużnych konstrukcji. Znajomość takich stanów pozwala z kolei określić, czy rozważana kratownica znajduje się w konfiguracji tensegrity. Rozważania teoretyczne zilustrowano na przykładach.
pub/14_3_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gilewski, Wojciech, et al. "APPLICATION OF SINGULAR VALUE DECOMPOSITION FOR QUALITATIVE ANALYSIS OF TRUSS AND TENSEGRITY STRUCTURES." Acta Sci.Pol. Architectura 14.3 (2015): 3–20.
APA Gilewski, W. et al. (2015). APPLICATION OF SINGULAR VALUE DECOMPOSITION FOR QUALITATIVE ANALYSIS OF TRUSS AND TENSEGRITY STRUCTURES. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (3), 3–20
ISO 690 Gilewski, Wojciech, Kłosowska, Joanna, Obara, Paulina. APPLICATION OF SINGULAR VALUE DECOMPOSITION FOR QUALITATIVE ANALYSIS OF TRUSS AND TENSEGRITY STRUCTURES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.3: 3–20.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue3/abstract-3.html