SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (3) 2015 str. 21–34

Wołodymyr Tracz, Mikołaj Chorużyj

STATECZNOŚĆ OSIOWO ŚCISKANYCH CYLINDRYCZNYCH, ANIZOTROPOWYCH POWŁOK O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI

słowa kluczowe: teoria Timoshenki, stateczność powłoki, anizotropia
abstrakt: Korzystając z założeń kinematycznych Timoshenki, przedstawiono zagadnienie obliczania stateczności anizotropowych powłok cylindrycznych przy uwzględnieniu geometrycznej nieliniowości. Powłoka jest zbudowana z warstwowego materiału kompozytowego o jednej płaszczyźnie, która pokrywa się z jej powierzchnią środkową. Analizę numeryczną otrzymanych równań przeprowadzono metodą ortogonalizacji dyskretnej. Zbadano wpływ kąta nachylenia włókien warstwowego kompozytu włóknistego na wartości krytyczne.
pub/14_3_21.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tracz, Wołodymyr, and Mikołaj Chorużyj. "THE STABILITY OF AVERAGE THICKNESS ANISOTROPIC CYLINDRICAL SHELLS UNDER AXIAL COMPRESSION." Acta Sci.Pol. Architectura 14.3 (2015): 21–34.
APA Tracz W. and Chorużyj M. (2015). THE STABILITY OF AVERAGE THICKNESS ANISOTROPIC CYLINDRICAL SHELLS UNDER AXIAL COMPRESSION. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (3), 21–34
ISO 690 Tracz, Wołodymyr, Chorużyj, Mikołaj. THE STABILITY OF AVERAGE THICKNESS ANISOTROPIC CYLINDRICAL SHELLS UNDER AXIAL COMPRESSION. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.3: 21–34.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue3/abstract-21.html