SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 14 (3) 2015

Spis treści:

Zeszyt 14 (3) 2015 str. 3–20
Wojciech Gilewski, Joanna Kłosowska, Paulina Obara
ZASTOSOWANIE ROZKŁADU WARTOŚCI OSOBLIWYCH DO ANALIZY JAKOŚCIOWEJ KRATOWNIC I KONSTRUKCJI TENSEGRITY
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 21–34
Wołodymyr Tracz, Mikołaj Chorużyj
STATECZNOŚĆ OSIOWO ŚCISKANYCH CYLINDRYCZNYCH, ANIZOTROPOWYCH POWŁOK O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 35–43
Edyta E. Malinowska
BADANIE ZMIANY GEOMETRII ŚCIANY GABIONOWEJ PODCZAS WYMUSZONEGO PRZECIĄŻENIA
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 45–55
Katarzyna Markowska-Lech, Jakub Gromek
KONCEPCJA OCENY MODUŁU ODKSZTAŁCENIA POSTACIOWEGO W GRUNTACH SPOISTYCH NA PODSTAWIE PRĘDKOŚCI FALI POPRZECZNEJ
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 57–66
Katarzyna Pawluk
CHARAKTERYSTYKA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH WYBRANYCH MATERIAŁÓW REAKTYWNYCH
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 67–77
Krzysztof Wiśniewski, Gabriela Rutkowska, Kamil Szczęsny
WPŁYW DODATKU GRANULATU STYROPIANOWEGO POCHODZĄCEGO Z RECYKLINGU NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I MECHANICZNE BETONU ZWYKŁEGO
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 79–92
Piotr Wichowski, Stanisław Banaszek
ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI ORAZ KOSZTÓW OGRZEWANIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W ŚWIETLE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WYMAGAŃ PRAWNYCH
 

Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).