SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (2) 2015 str. 75–87

Roman Misiak

PŁYTA KOLISTA I PIERŚCIEŃ KOŁOWY JAKO FUNDAMENTY ZBIORNIKÓW KOŁOWYCH NA SPRĘŻYSTYM DWUPARAMETROWYM PODŁOŻU WŁASOWA

słowa kluczowe: dwuparametrowe podłoże Własowa, zbiorniki kołowe, płyty koliste, pierścienie kołowe
abstrakt: Opracowanie dotyczy rozwinięcia teorii oddziaływania dwuparametrowego podłoża Własowa na obciążenie płytą kolistą lub pierścieniem kołowym. Przedstawiono przekształcone i rozszerzone rozwiązanie teoretyczne do postaci umożliwiającej zastosowanie w praktyce inżynierskiej. Wyniki z obliczeń analitycznych porównanano z wynikami badań na modelu fizycznym.
pub/14_2_75.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt2/14_2_75.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Misiak, Roman. "CIRCULAR TANKS ON TWO-PARAMETER VLASOV’S ELASTIC SUBSOIL." Acta Sci.Pol. Architectura 14.2 (2015): 75–87.
APA Misiak R. (2015). CIRCULAR TANKS ON TWO-PARAMETER VLASOV’S ELASTIC SUBSOIL. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (2), 75–87
ISO 690 Misiak, Roman. CIRCULAR TANKS ON TWO-PARAMETER VLASOV’S ELASTIC SUBSOIL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.2: 75–87.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue2/abstract-75.html