SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (2) 2015 str. 63–73

Mirosława Górecka

SŁONECZNA TERMOMODERNIZACJA NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

słowa kluczowe: energooszczędność, systemy aktywne i pasywne słonecznego ogrzewania, charakterystyka energetyczna
abstrakt: W artykule na wstępie wyjaśniono pojęcie „słonecznej termomodernizacji”, opierającej się głównie na pozyskaniu i maksymalnym wykorzystaniu energii pochodzenia słonecznego w aktywnych i pasywnych systemach. Zaproponowano zastosowanie jej w wybranym budynku jednorodzinnym, przedstawiając w projekcie architektonicznym optymalne rozwiązania związane z kształtem domu, układem pomieszczeń i powiązań funkcjonalnych, elementami struktury budynku, jego usytuowaniem na działce z rozwiązaniem otoczenia oraz wyposażeniem technicznym. Na koniec wykazano zmniejszenie zapotrzebowania na energię dzięki zastosowanym zabiegom termomodernizacyjnym.
pub/14_2_63.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt2/14_2_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Górecka, Mirosława. "SOLAR THERMAL MODERNIZATION ON THE EXAMPLE OF ARCHITECTURAL DESIGN." Acta Sci.Pol. Architectura 14.2 (2015): 63–73.
APA Górecka M. (2015). SOLAR THERMAL MODERNIZATION ON THE EXAMPLE OF ARCHITECTURAL DESIGN. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (2), 63–73
ISO 690 Górecka, Mirosława. SOLAR THERMAL MODERNIZATION ON THE EXAMPLE OF ARCHITECTURAL DESIGN. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.2: 63–73.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue2/abstract-63.html