SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (2) 2015 str. 53–62

Sławomir Bajkowski

WSPÓŁCZYNNIK ZATOPIENIA PROGU PRZEPUSZCZALNEGO

słowa kluczowe: próg przepuszczalny, przepływ swobodny, przepływ zatopiony, współczynnik zatopienia
abstrakt: W artykule przedstawiono badania prowadzone w celu rozpoznania warunków zatopienia prostokątnego progu przepuszczalnego. Realizowano je jako badania laboratoryjne oraz analizy mające na celu określenie zależności opisujących zmienność współczynnika zatopienia (kz). Współczynnik ten obliczano ze stosunku natężeń przepływu zatopionego do swobodnego. Przedstawione analizy zawierają zdefiniowanie parametrów wpływających na wartości współczynnika zatopienia oraz opracowanie formuły obliczeniowej. Współczynnik zatopienia zależy od stosunku głębokości wody dolnej do napełnienia w stanowisku górnym (hd/Hg). Zatopienie strumienia progu przepuszczalnego rozpoczyna się, gdy stosunek hd/Hg przekroczy wartość 0,60. W początkowej fazie zatopienia wartości współczynnika zbliżone są do wartości podanych dla progów przepuszczalnych. Końcową fazę zatopienia cechują współczynniki zbliżone do wartości dla progów stałych.
pub/14_2_53.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt2/14_2_53.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bajkowski, Sławomir. "SUBMERGED FLOW COEFFICIENT OF THE PERMEABLE SILL." Acta Sci.Pol. Architectura 14.2 (2015): 53–62.
APA Bajkowski S. (2015). SUBMERGED FLOW COEFFICIENT OF THE PERMEABLE SILL. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (2), 53–62
ISO 690 Bajkowski, Sławomir. SUBMERGED FLOW COEFFICIENT OF THE PERMEABLE SILL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.2: 53–62.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue2/abstract-53.html