SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (2) 2015 str. 31–51

Marek Kalenik, Paulina Pęczak

ANALIZA I WYBÓR DO BUDOWY ODPOWIEDNIEGO WARIANTU PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

słowa kluczowe: ścieki bytowe, osadnik gnilny, przydomowa oczyszczalnia ścieków, drenaż rozsączający, złoże biologiczne
abstrakt: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sposobu postępowania przy wyborze najodpowiedniejszego wariantu przydomowych oczyszczali ścieków, które można byłoby budować w miejscowościach o rozproszonej zabudowie. Zakres pracy obejmuje sporządzenie dwóch wariantów koncepcji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie analizy i wybór najodpowiedniejszego z wariantów do zastosowania we wsi Kawęczyn. W związku z tym w pracy pokazano, dla jakich warunków gruntowo-wodnych można stosować przydomowe oczyszczalnie ścieków zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Środowiska [2014]. Przedstawiono analizę zebranych danych do projektowania i wybrano możliwe do zastosowania we wsi Kawęczyn warianty przydomowych oczyszczalni. Podano metodykę projektowania dla wybranych wariantów tych oczyszczalni. Zaprezentowano uzyskane wyniki obliczeń hydraulicznych i dobrano przydomowe oczyszczalnie ścieków dla analizowanych wariantów. Obliczono ich koszty budowy. Przeprowadzono analizę wszystkich uzyskanych danych i dla miejscowości Kawęczyn wybrano wariant oczyszczalni ścieków ze złożem biologicznym.
pub/14_2_31.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt2/14_2_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kalenik, Marek, and Paulina Pęczak. "THE ANALYSIS AND SELECTION OF AN APPROPRIATE OPTION FOR THE CONSTRUCTION OF HOUSEHOLD SEWAGE TREATMENT PLANTS." Acta Sci.Pol. Architectura 14.2 (2015): 31–51.
APA Kalenik M. and Pęczak P. (2015). THE ANALYSIS AND SELECTION OF AN APPROPRIATE OPTION FOR THE CONSTRUCTION OF HOUSEHOLD SEWAGE TREATMENT PLANTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (2), 31–51
ISO 690 Kalenik, Marek, Pęczak, Paulina. THE ANALYSIS AND SELECTION OF AN APPROPRIATE OPTION FOR THE CONSTRUCTION OF HOUSEHOLD SEWAGE TREATMENT PLANTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.2: 31–51.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue2/abstract-31.html