SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (2) 2015 str. 3–17

Joanna Witkowska-Dobrev, Monika Wągrowska

ZASIĘG EFEKTU WARSTWY BRZEGOWEJ W KOMPOZYTACH WARSTWOWYCH DLA ZAGADNIEŃ ELASTOSTATYKI

słowa kluczowe: podłużna gradacja własności, poprzeczna gradacja własności, asymptotyczny wariant modelowania tolerancyjnego – homogenizacja lokalna, wyznaczenie efektu warstwy brzegowej, różnica względna
abstrakt: Rozpatrzono zagadnienie efektu warstwy brzegowej w wielowarstwowej przegrodzie budowlanej o podłużnej i poprzecznej gradacji własności dla zagadnienia stacjonarnego. Rozważania ograniczono do jednowymiarowego zagadnienia w ramach wariantu asymptotycznego modelowania tolerancyjnego – homogenizacji lokalnej. Zbadano różnicę względną pomiędzy rozwiązaniem otrzymanym metodą wariantu asymptotycznego modelowania tolerancyjnego – homogenizacji lokalnej oraz z uwzględnieniem efektu warstwy brzegowej dla danego typu gradacji.
pub/14_2_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt2/14_2_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Witkowska-Dobrev, Joanna, and Monika Wągrowska. "THE AREA OF EFFECT OF BOUNDARY LAYER FOR MULTILAYER COM-POSITES FOR STATIONARY PROBLEMS." Acta Sci.Pol. Architectura 14.2 (2015): 3–17.
APA Witkowska-Dobrev J. and Wągrowska M. (2015). THE AREA OF EFFECT OF BOUNDARY LAYER FOR MULTILAYER COM-POSITES FOR STATIONARY PROBLEMS. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (2), 3–17
ISO 690 Witkowska-Dobrev, Joanna, Wągrowska, Monika. THE AREA OF EFFECT OF BOUNDARY LAYER FOR MULTILAYER COM-POSITES FOR STATIONARY PROBLEMS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.2: 3–17.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue2/abstract-3.html