SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (2) 2015 str. 19–30

Łukasz D. Kaczmarek, Paweł Popielski

ZASTOSOWANIE METODY DUNCANA I WRIGHTA DO OCENY STATECZNOŚCI SKARPY WARSZAWSKIEJ

słowa kluczowe: współczynnik stateczności, wskaźnik niezawodności, MES, Skarpa Warszawska
abstrakt: W artykule przedstawiono zastosowanie metody Duncana i Wrighta do oceny stateczności na przykładzie wybranego odcinka Skarpy Warszawskiej przy plebani kościoła św. Anny. Przeprowadzone obliczenia wykonano w geometrycznie przestrzennym stanie odkształceń, wykorzystując metodę redukcji parametrów wytrzymałościowych, należącą do grupy metod MES. Na podstawie materiałów archiwalnych wytypowano trzy zestawy parametrów wytrzymałościowych (najmniejsze, średnie i największe), na których podstawie obliczono współczynniki stateczności (F). Wyniki obliczeń F zastosowano do oszacowania odchylenia standardowego oraz współczynnika zmienności F. Następnie określono prawdopodobieństwo osuwiska (Pf) i ostatecznie wskaźnik niezawodności (R), wykorzystując zależności korelacyjne wykonane przez Duncana i Wrighta. Przedstawiona analiza stateczności, za pomocą metody Duncana i Wrighta, pokazuje możliwość uwzględnienia w ocenie prawdopodobieństwa osuwiska różnych współczynników stateczności w odniesieniu do różnych parametrów wytrzymałościowych tych samych warstw geotechnicznych. Wykorzystana metoda dodatkowo umożliwia ilościowe porównanie oceny prawdopodobieństwa powstania osuwiska różnych analiz stateczności skarp.
pub/14_2_19.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt2/14_2_19.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kaczmarek, Łukasz D., and Paweł Popielski. "THE USE OF DUNCAN AND WRIGHT METHOD TO ASSESS THE WARSAW SLOPE STABILITY." Acta Sci.Pol. Architectura 14.2 (2015): 19–30.
APA Kaczmarek Ł.D. and Popielski P. (2015). THE USE OF DUNCAN AND WRIGHT METHOD TO ASSESS THE WARSAW SLOPE STABILITY. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (2), 19–30
ISO 690 Kaczmarek, Łukasz D., Popielski, Paweł. THE USE OF DUNCAN AND WRIGHT METHOD TO ASSESS THE WARSAW SLOPE STABILITY. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.2: 19–30.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue2/abstract-19.html