SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 14 (2) 2015

Spis treści:

Zeszyt 14 (2) 2015 str. 3–17
Joanna Witkowska-Dobrev, Monika Wągrowska
ZASIĘG EFEKTU WARSTWY BRZEGOWEJ W KOMPOZYTACH WARSTWOWYCH DLA ZAGADNIEŃ ELASTOSTATYKI
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 19–30
Łukasz D. Kaczmarek, Paweł Popielski
ZASTOSOWANIE METODY DUNCANA I WRIGHTA DO OCENY STATECZNOŚCI SKARPY WARSZAWSKIEJ
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 31–51
Marek Kalenik, Paulina Pęczak
ANALIZA I WYBÓR DO BUDOWY ODPOWIEDNIEGO WARIANTU PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 53–62
Sławomir Bajkowski
WSPÓŁCZYNNIK ZATOPIENIA PROGU PRZEPUSZCZALNEGO
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 63–73
Mirosława Górecka
SŁONECZNA TERMOMODERNIZACJA NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 75–87
Roman Misiak
PŁYTA KOLISTA I PIERŚCIEŃ KOŁOWY JAKO FUNDAMENTY ZBIORNIKÓW KOŁOWYCH NA SPRĘŻYSTYM DWUPARAMETROWYM PODŁOŻU WŁASOWA
 

Zanleziono 6 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).