SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (1) 2015 str. 43–53

Anna Miszkowska, Sylwia Stępień, Agnieszka Jasko, Eugeniusz Koda

WPŁYW TEMPERATURY NA PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE GEOTKANINY WYKORZYSTANEJ DO BUDOWY KONSTRUKCJI OPOROWEJ NA SKŁADOWISKU

słowa kluczowe: geotkanina polipropylenowa, wytrzymałość na rozciąganie, grunt zbrojony, składowisko odpadów
abstrakt: Geotkaniny są materiałami wykorzystywanymi m.in. do zbrojenia i separacji gruntu. Ich dobór powinien uwzględniać wytrzymałość na rozciąganie niezbędną dla założonego efektu wzmocnienia gruntu, a także wydłużalność dostosowaną do przewidywanego stopnia osiadania oraz warunków wbudowania materiału. W artykule zaprezentowano metodykę i wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek dwóch geotkanin polipropylenowych, wykorzystywanych do zbrojenia gruntu przy formowaniu konstrukcji oporowej, wzmacniającej stateczność skarpy składowiska Radiowo [Koda 2011]. Materiał ten na składowisku może pracować w podwyższonej temperaturze. Celem badań było określenie parametrów wytrzymałościowych w temperaturze od 20 do 80°C. Uzyskane wyniki badań pozwoliły ocenić zmiany powyższych parametrów, a także zweryfikować rzeczywiste parametry zastosowanych materiałów. Porównano także uzyskane parametry badanych geotkanin z informacjami podanymi przez producenta.
pub/14_1_43.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt1/14_1_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Miszkowska, Anna, et al. "EFFECT OF TEMPERATURE ON THE STRENGTH PARAMETERS WOVEN GEOTEXTILE USED TO CONSTRUCT OF RETAINING STRUCTURE IN LANDFILL." Acta Sci.Pol. Architectura 14.1 (2015): 43–53.
APA Miszkowska, A. et al. (2015). EFFECT OF TEMPERATURE ON THE STRENGTH PARAMETERS WOVEN GEOTEXTILE USED TO CONSTRUCT OF RETAINING STRUCTURE IN LANDFILL. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (1), 43–53
ISO 690 Miszkowska, Anna, et al. EFFECT OF TEMPERATURE ON THE STRENGTH PARAMETERS WOVEN GEOTEXTILE USED TO CONSTRUCT OF RETAINING STRUCTURE IN LANDFILL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.1: 43–53.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue1/abstract-43.html