SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (1) 2015 str. 3–13

Katarzyna Jeleniewicz

DRGANIA WŁASNE PŁYTY PERIODYCZNIE ZBROJONEJ W DWÓCH KIERUNKACH

słowa kluczowe: ośrodki periodyczne, homogenizacja nieasymptotyczna, drgania płyt zbrojonych
abstrakt: Przedmiotem pracy są płyty sprężyste, periodycznie wzmocnione prętami w dwu kierunkach. Dla takich ciał za pomocą metody parametrów mikrolokalnych stworzono model uśredniony, charakteryzujący się równaniami o stałych, ciągłych współczynnikach. Stworzony model został wykorzystany w analizie zagadnień dynamicznych płyt. W pracy opisano wpływ wzmocnień na wielkość ugięcia oraz postać drgań własnych badanej płyty.
pub/14_1_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt1/14_1_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jeleniewicz, Katarzyna. "FREE VIBRATION OF A PERIODICALLY REINFORCED PLATE IN TWO DIRECTIONS." Acta Sci.Pol. Architectura 14.1 (2015): 3–13.
APA Jeleniewicz K. (2015). FREE VIBRATION OF A PERIODICALLY REINFORCED PLATE IN TWO DIRECTIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (1), 3–13
ISO 690 Jeleniewicz, Katarzyna. FREE VIBRATION OF A PERIODICALLY REINFORCED PLATE IN TWO DIRECTIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.1: 3–13.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue1/abstract-3.html