SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (1) 2015 str. 29–41

Wojciech Sas, Andrzej Głuchowski, Emil Soból, Monika Kulkowska

EKSPERYMENTALNE BADANIA ZJAWISKA KRUSZENIA SIĘ DESTRUKTU BETONOWEGO

słowa kluczowe: podbudowa, destrukt betonowy, badanie Proctora, kruszenie się, fraktal
abstrakt: W artykule zaprezentowano wyniki zjawiska kruszenia się destruktu betonowego (RCA) podczas badania wilgotności optymalnej metodą Proctora. Wzrost zapotrzebowania na materiały budowlane tworzy potrzebę zastosowania nowych, dotychczas niewykorzystywanych materiałów, które mogą zastąpić kruszywo naturalne (NA). Należy zaznaczyć, że NA jest źródłem nieodnawialnym w przeciwieństwie do RCA, który poprzez wbudowanie w konstrukcję jest recyklingiem. W przypadku materiałów antropogenicznych istnieje wiele niewyjaśnionych właściwości, jednym z nich jest zjawisko kruszenia się. W tym artykule przedstawiono opis tego zjawiska. Wyznaczone rodzaje gruntu różnią się pod względem właściwości uziarnienia. Badania wykonano za pomocą aparatu Proctora w różnych warunkach zagęszczania. Artykuł kończy się wnioskami dotyczącymi zjawiska kruszenia wraz z praktycznymi wskazówkami.
pub/14_1_29.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt1/14_1_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sas, Wojciech, et al. "EXPERIMENTAL STUDIES ON CRUSHING OF RECYCLED CONCRETE AGGREGATES." Acta Sci.Pol. Architectura 14.1 (2015): 29–41.
APA Sas, W. et al. (2015). EXPERIMENTAL STUDIES ON CRUSHING OF RECYCLED CONCRETE AGGREGATES. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (1), 29–41
ISO 690 Sas, Wojciech, et al. EXPERIMENTAL STUDIES ON CRUSHING OF RECYCLED CONCRETE AGGREGATES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.1: 29–41.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue1/abstract-29.html