SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 14 (1) 2015 str. 15–27

Edyta Majer, Tomasz Białobrzeski

OZNACZANIE PIONOWEGO WSPÓŁCZYNNIKA KONSOLIDACJI (CV) NAMUŁÓW ORGANICZNYCH METODAMI IL I CL

słowa kluczowe: grunty organiczne, współczynnik konsolidacji, badania IL, badania CL
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań edometrycznych (IL – incremental loading) i konsolidacyjnych (CL – continuous loading) wybranych próbek namułów gliniastych i piaszczystych. Wyniki badań wykorzystano do określenia współczynnika konsolidacji pionowej (cv). Dokonano analizy przebiegu różnych typów krzywych konsolidacyjnych z badań IL zgodnie z podziałem zaproponowanym przez Leonards and Girault. W pracy zaprezentowano wartości otrzymanych współczynników konsolidacji z badań IL i CL przy wykorzystaniu trzech metod. W przypadku badań edometrycznych zastosowano graficzne metody: Taylora oraz poszukiwania quasi-constans odcinków. Z przeprowadzonych badań CL określono cv metodą zaproponowaną przez Dobaka, odwołującą się do zależności pomiędzy parametrem CCL oraz względnym czasem konsolidacji TCL.
pub/14_1_15.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt1/14_1_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Majer, Edyta, and Tomasz Białobrzeski. "DETERMINATION OF THE COEFFICIENT OF CONSOLIDATION (CV) BY USING IL AND CL METHODS, ON THE EXAMPLE OF THE ORGANIC SOILS." Acta Sci.Pol. Architectura 14.1 (2015): 15–27.
APA Majer E. and Białobrzeski T. (2015). DETERMINATION OF THE COEFFICIENT OF CONSOLIDATION (CV) BY USING IL AND CL METHODS, ON THE EXAMPLE OF THE ORGANIC SOILS. Acta Sci.Pol. Architectura, 14 (1), 15–27
ISO 690 Majer, Edyta, Białobrzeski, Tomasz. DETERMINATION OF THE COEFFICIENT OF CONSOLIDATION (CV) BY USING IL AND CL METHODS, ON THE EXAMPLE OF THE ORGANIC SOILS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2015, 14.1: 15–27.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume14/issue1/abstract-15.html