SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 14 (1) 2015

Spis treści:

Zeszyt 14 (1) 2015 str. 3–13
Katarzyna Jeleniewicz
DRGANIA WŁASNE PŁYTY PERIODYCZNIE ZBROJONEJ W DWÓCH KIERUNKACH
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 15–27
Edyta Majer, Tomasz Białobrzeski
OZNACZANIE PIONOWEGO WSPÓŁCZYNNIKA KONSOLIDACJI (CV) NAMUŁÓW ORGANICZNYCH METODAMI IL I CL
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 29–41
Wojciech Sas, Andrzej Głuchowski, Emil Soból, Monika Kulkowska
EKSPERYMENTALNE BADANIA ZJAWISKA KRUSZENIA SIĘ DESTRUKTU BETONOWEGO
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 43–53
Anna Miszkowska, Sylwia Stępień, Agnieszka Jasko, Eugeniusz Koda
WPŁYW TEMPERATURY NA PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE GEOTKANINY WYKORZYSTANEJ DO BUDOWY KONSTRUKCJI OPOROWEJ NA SKŁADOWISKU
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 55–65
Katarzyna Gabryś, Wojciech Sas, Emil Soból
DYNAMICZNE WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW SPOISTYCH W ZAKRESIE MAŁYCH ODKSZTAŁCEŃ
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 67–81
Margot Dudkiewicz, Elżbieta Pogroszewska
ZASADY KOMPOZYCJI ROŚLIN W ULICZNYCH OGRÓDKACH KAWIARNIANYCH
 

Zanleziono 6 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).