SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (4) 2014 str. 99–112

Simon Rabarijoely, Mateusz Waluś

KRYTERIUM PODZIAŁU PODŁOŻA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA WARSTWY GEOTECHNICZNE1

słowa kluczowe: sondowanie sondą CPT, badanie dylatometryczne DMT, warstwy geotechniczne
abstrakt: W artykule przedstawione zostały kryteria identyfikacji warstw gruntu. Przede wszystkim podano definicję warstw geotechnicznych i podstawową metodę ich identyfikacji w celu lepszego zrozumienia przedstawionego problemu. Następnie opisano warstwy geotechniczne w rozumieniu geologicznym i geotechnicznym. W zakończeniu podano propozycję techniki podziału warstw geotechnicznych dla wybranego obiektu z kampusu SGGW w Warszawie oraz z obszaru Stegny w Warszawie. Do interpretacji warstw geotechnicznych wykorzystano wyniki badań uzyskane z sondowań statycznych CPT i testu DMT.
pub/13_4_99.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_99.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rabarijoely, Simon, and Mateusz Waluś. "THE CRITERIA FOR IDENTIFICATION OF GEOTECHNICAL LAYERS IN SUBSOIL OF STRUCTURE OBJECTS." Acta Sci.Pol. Architectura 13.4 (2014): 99–112.
APA Rabarijoely S. and Waluś M. (2014). THE CRITERIA FOR IDENTIFICATION OF GEOTECHNICAL LAYERS IN SUBSOIL OF STRUCTURE OBJECTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (4), 99–112
ISO 690 Rabarijoely, Simon, Waluś, Mateusz. THE CRITERIA FOR IDENTIFICATION OF GEOTECHNICAL LAYERS IN SUBSOIL OF STRUCTURE OBJECTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.4: 99–112.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue4/abstract-99.html