SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (4) 2014 str. 91–98

Wojciech Żółtowski, Maciej Cwyl

POŁĄCZENIE Z KOŁNIERZEM WEWNĘTRZNYM STOSOWANE W USTROJACH FASADOWYCH

słowa kluczowe: konstrukcje metalowo-szklane, połączenie kołnierzowe wewnętrzne, ściana osłonowa
abstrakt: Podstawowym obszarem zastosowań lekkich ścian osłonowych metalowo-szklanych są budynki użyteczności publicznej. W normach technicznych określono podstawowe właściwości ścian osłonowych, a także podano informacje techniczne o wymaganiach eksploatacyjnych wraz z kryteriami badań do określenia parametrów technicznych metalowo-szklanych przegród budowlanych. Przywołana norma odnosi się jedynie do przegród pionowych i do ścian odchylonych od pionu maksymalnie 15º. Postanowieniami normy objęte są ściany osłonowe mające pionowe i poziome elementy konstrukcyjne, połączone ze sobą i zakotwione do konstrukcji nośnej budynku. Całość powinna tworzyć lekkie, ciągłe pokrycie zamykające przestrzeń. Pokrycie ma samodzielnie lub w połączeniu z konstrukcją budynku spełniać wszystkie normalne funkcje ściany zewnętrznej. Nie może pełnić żadnych właściwości nośnych konstrukcji budynku. Ustroje metalowo-szklane projektuje się z uwzględnieniem odrębnego schematu statyczno-wytrzymałościowego, innego niż konstrukcja nośna obiektu. Elementy nośne fasady podlegają odrębnym sprawdzeniom stanu granicznego nośności i odrębnym (bardziej restrykcyjnym) sprawdzeniom warunków stanu granicznego użytkowania. Szczególną rolę w tych układach pełnią połączenia słupów oraz rygli, doczołowe połączenia technologiczne słupów i połączenia elementów usztywniających – cięgien. Doczołowe połączenia kołnierzowe są jednym z podstawowych elementów zapewniających integralność konstrukcji oraz spełnienie przez systemowe rozwiązania przeszkleń wymogów szczelności z uwagi na przenikanie wody opadowej i infiltrację powietrza oraz wielu innych cech zapewniających poprawną pracę przeszkleń. W pracy przedstawiono zagadnienia konstrukcyjno-wytrzymałościowe połączeń stosowanych obecnie w rozwiązaniach ustrojów nośnych fasad metalowo-szklanych kategorii D, z tzw. kołnierzem wewnętrznym.
pub/13_4_91.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_91.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Żółtowski, Wojciech, and Maciej Cwyl. "CHARACTERISTIC ACCIDENTS CONNECTIONS FOR METAL-GLASS STRUCTURE." Acta Sci.Pol. Architectura 13.4 (2014): 91–98.
APA Żółtowski W. and Cwyl M. (2014). CHARACTERISTIC ACCIDENTS CONNECTIONS FOR METAL-GLASS STRUCTURE. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (4), 91–98
ISO 690 Żółtowski, Wojciech, Cwyl, Maciej. CHARACTERISTIC ACCIDENTS CONNECTIONS FOR METAL-GLASS STRUCTURE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.4: 91–98.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue4/abstract-91.html