SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (4) 2014 str. 81–89

Krzysztof Wiśniewski, Małgorzata Ziółkowska

WPŁYW DODATKU POPIOŁU LOTNEGO NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU GLINOWO-POPIOŁOWEGO

słowa kluczowe: glina, popiół lotny, wytrzymałość, suszenie, skurcz
abstrakt: W pracy omówiono wyniki badań dodatku popiołu lotnego do gliny i jego wpływ na wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne uzyskanego kompozytu. Badania przeprowadzono na próbkach, gdzie zawartość popiołu lotnego w stosunku do gliny wahała się od 10 do 30%. Próbki poddano badaniom skurczu suszenia, gęstości i masy, wytrzymałości na ściskanie i ścinanie. Uzyskane wyniki badań wskazują, że wzrost zawartości popiołu lotnego pozytywnie wpływa na właściwości fizyczne, natomiast negatywnie na właściwości mechaniczne. Zbadane cechy fizyczne i mechaniczne należy uwzględnić w pracach projektowych i konstrukcyjnych związanych ze wznoszeniem budynków z gliny.
pub/13_4_81.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_81.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wiśniewski, Krzysztof, and Małgorzata Ziółkowska. "EFFECT OF THE ADDITION OF FLY ASH ON THE PROPERTIES OF THE COMPOSITE CLAY-ASH." Acta Sci.Pol. Architectura 13.4 (2014): 81–89.
APA Wiśniewski K. and Ziółkowska M. (2014). EFFECT OF THE ADDITION OF FLY ASH ON THE PROPERTIES OF THE COMPOSITE CLAY-ASH. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (4), 81–89
ISO 690 Wiśniewski, Krzysztof, Ziółkowska, Małgorzata. EFFECT OF THE ADDITION OF FLY ASH ON THE PROPERTIES OF THE COMPOSITE CLAY-ASH. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.4: 81–89.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue4/abstract-81.html