SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (4) 2014 str. 69–79

Krzysztof Wiśniewski, Andrzej Zalesiński

WPŁYW STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ I OPŁACALNOŚĆ TERMOMODERNIZACJI NA PRZYKŁADZIE BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

słowa kluczowe: remont, termomodernizacja, audyt, stan techniczny, charakterystyka energetyczna
abstrakt: W artykule poruszono problematykę związaną z termomodernizacją budynków, a przede wszystkim jej opłacalności związanej ze stanem technicznym obiektu. Do oceny energetycznej budynku wykorzystano metodykę sporządzania świadectw energetycznych budynków oraz ich audytu energetycznego, natomiast stan techniczny budynku został ustalony na podstawie oględzin in situ i sporządzonej oceny stanu istniejącego.
pub/13_4_69.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_69.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wiśniewski, Krzysztof, and Andrzej Zalesiński. "THE INFLUENCE OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE BUILDING ON THE ENERGY EFFICIENCY AND THE PROFITABILITY THERMOMODERNIZATION ON THE EXAMPLE OF SINGLE FAMILY HOUSE." Acta Sci.Pol. Architectura 13.4 (2014): 69–79.
APA Wiśniewski K. and Zalesiński A. (2014). THE INFLUENCE OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE BUILDING ON THE ENERGY EFFICIENCY AND THE PROFITABILITY THERMOMODERNIZATION ON THE EXAMPLE OF SINGLE FAMILY HOUSE. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (4), 69–79
ISO 690 Wiśniewski, Krzysztof, Zalesiński, Andrzej. THE INFLUENCE OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE BUILDING ON THE ENERGY EFFICIENCY AND THE PROFITABILITY THERMOMODERNIZATION ON THE EXAMPLE OF SINGLE FAMILY HOUSE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.4: 69–79.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue4/abstract-69.html