SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (4) 2014 str. 57–68

Artur Wirowski, Martyna Rabenda

DRGANIA WYMUSZONE Z TŁUMIENIEM PŁYTY PIERŚCIENIOWEJ WYKONANEJ Z MATERIAŁU O FUNKCYJNEJ GRADACJI WŁASNOŚCI

słowa kluczowe: metoda tolerancyjnego uśredniania, drgania płyt, FGM
abstrakt: Praca dotyczy zagadnienia dynamiki ciał wykonanych z inteligentnych materiałów, w których określona, deterministyczna budowa mikrostrukturalna ma przełożenie na makroskopowe własności całego ustroju konstrukcyjnego. W szczególności przedmiotem analizy jest płyta pierścieniowa wykonana z materiału o funkcyjnej gradacji makrowłasności (FGM). Struktura ta na poziomie mikrostrukturalnym jest zbudowana z dwóch materiałów: żeber o stałej szerokości oraz matrycy. W kierunku obwodowym struktura jest periodyczna. W kierunku promieniowym uśrednione własności struktury zmieniają się w sposób funkcyjnie zmienny. W pracy badane jest zagadnienie drgań wymuszonych z uwzględnieniem tłumienia. Punktem wyjścia rozważań jest równanie ruchu płyty cienkiej według teorii Kirchhoffa. Ostatecznie w wyniku procedury modelowania otrzymano układ równań cząstkowych różniczkowych na niewiadome, wolnozmienne funkcje. Układ ten posiada ciągłe współczynniki i może być rozwiązany metodami numerycznymi. W pracy pokazano także przykładowe rozwiązanie równań modelu dla zagadnienia asymptotycznego. Określono formę pierwszej, symetrycznej postaci drgań dla kilku przykładowych zestawów parametrów zadania, wybranych warunków początkowo-brzegowych oraz wymuszenia drgań.
pub/13_4_57.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_57.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wirowski, Artur, and Martyna Rabenda. "A FORCED DAMPED VIBRATIONS OF THE ANNULAR PLATE MADE OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIAL." Acta Sci.Pol. Architectura 13.4 (2014): 57–68.
APA Wirowski A. and Rabenda M. (2014). A FORCED DAMPED VIBRATIONS OF THE ANNULAR PLATE MADE OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIAL. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (4), 57–68
ISO 690 Wirowski, Artur, Rabenda, Martyna. A FORCED DAMPED VIBRATIONS OF THE ANNULAR PLATE MADE OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIAL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.4: 57–68.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue4/abstract-57.html