SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (4) 2014 str. 43–56

Daniel Zawal, Anna M. Grabiec, Bogdan J. Wosiewicz

WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU Z DUŻĄ ZAWARTOŚCIĄ BETONOWEGO KRUSZYWA Z RECYKLINGU

słowa kluczowe: beton recyklingowy, kruszywo recyklingowe, wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, karbonatyzacja
abstrakt: W pracy przedstawiono rezultaty badań wytrzymałości na ściskanie oraz stopnia utraty wytrzymałości na ściskanie po przeprowadzeniu 34 cykli zamrażania-odmrażania uzyskane dla betonu recyklingowego, w którego składzie 75% objętości kruszyw stanowiło kruszywo pozyskane poprzez kruszenie betonu zwykłego wytworzonego laboratoryjnie (tzw. beton pierwotny). Otrzymane wyniki wskazują na możliwość wykonania wysokiej jakości betonu, porównywalnego nawet do podobnego składem betonu zwykłego, przy czym lepsze efekty uzyskano, stosując kruszywo recyklingowe poddane uprzednio procesowi karbonatyzacji. Końcowa wytrzymałość betonu z modyfikowanym w ten sposób kruszywem była dla większości serii większa o 16–23% od betonu z kruszywem recyklingowym niepoddanym modyfikacji. Mrozoodporność betonu, wyrażona stopniem utraty wytrzymałości, okazała się również wyższa w seriach wykonanych z kruszywem modyfikowanym – stwierdzono w tym przypadku utratę w zakresie 13–21%, wobec 26–44% w seriach kontrolnych.
pub/13_4_43.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zawal, Daniel, et al. "STRENGTH OF CONCRETE WITH HIGH QUANTITY OF RECYCLED CONCRETE AGGREGATE." Acta Sci.Pol. Architectura 13.4 (2014): 43–56.
APA Zawal, D. et al. (2014). STRENGTH OF CONCRETE WITH HIGH QUANTITY OF RECYCLED CONCRETE AGGREGATE. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (4), 43–56
ISO 690 Zawal, Daniel, Grabiec, Anna M., Wosiewicz, Bogdan J.. STRENGTH OF CONCRETE WITH HIGH QUANTITY OF RECYCLED CONCRETE AGGREGATE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.4: 43–56.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue4/abstract-43.html