SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (4) 2014 str. 31–42

Gabriela Rutkowska, Karolina Pieńkosz

WPŁYW METAKAOLINITU, JAKO CZĘŚCIOWEGO ZAMIENNIKA CEMENTU, NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI BETONU (ASTRA MK40)

słowa kluczowe: metakaolinit – dodatek pucolanowy, cement portlandzki wieloskładnikowy, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie
abstrakt: Metakaolinit (ASTRA MK40) jest pucolanowym dodatkiem do betonu. Najczęściej stosowany jest jako częściowy zamiennik cementu portlandzkiego. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości (konsystencji, gęstości, wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz mrozoodporności) betonów zwykłych oraz betonów zawierających w swoim składzie różną ilość metakaolinitu. Do wykonania betonu użyto cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM II/B-M (V-LL) 32,5R. Beton z dodatkiem metakaolinitu wykonano w trzech partiach, gdzie metakaolinitem zastępowano odpowiednio 5, 10 i 15% masy cementu. Po wykonaniu badań stwierdzono, że dodatek metakaolinitu zmniejsza nasiąkliwość betonu, zwiększa wytrzymałość na ściskanie i zginanie w 28. dniu dojrzewania betonu. Beton z dodatkiem metakaolinitu nie jest mrozoodporny.
pub/13_4_31.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rutkowska, Gabriela, and Karolina Pieńkosz. "EFFECT OF METAKAOLIN AS PARTIAL CEMENT REPLACEMENT ON SELECTED PROPERTIES OF CONCRETE (ASTRA MK 40)." Acta Sci.Pol. Architectura 13.4 (2014): 31–42.
APA Rutkowska G. and Pieńkosz K. (2014). EFFECT OF METAKAOLIN AS PARTIAL CEMENT REPLACEMENT ON SELECTED PROPERTIES OF CONCRETE (ASTRA MK 40). Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (4), 31–42
ISO 690 Rutkowska, Gabriela, Pieńkosz, Karolina. EFFECT OF METAKAOLIN AS PARTIAL CEMENT REPLACEMENT ON SELECTED PROPERTIES OF CONCRETE (ASTRA MK 40). Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.4: 31–42.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue4/abstract-31.html