SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (4) 2014 str. 19–29

Adam Zaborski

NUMERYCZNA SYMULACJA CHEMOMECHANICZNEJ DEGRADACJI BETONU I JEJ WPŁYWU NA NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI

słowa kluczowe: beton, korozja, kontynualna mechanika uszkodzeń, równania transportu, automaty komórkowe
abstrakt: W niniejszej pracy analizuje się sprzężenie chemiczno-mechanicznego uszkodzenia materiału poprzez symulacje numeryczne procesów transportu i degradacji materiału. Transport substancji agresywnych opisany został równaniami dyfuzji z członem źródłowym określonym równaniem stechiometrycznym i stałą szybkości reakcji. Degradację betonu określa skalarny parametr uszkodzenia z równaniami ewolucji uszkodzenia chemicznego i mechanicznego. Do rozwiązania równań dyfuzji zastosowano automaty komórkowe, otrzymując warstwice koncentracji substancji i parametru zniszczenia. Nośność rezydualna przekroju została oszacowana na podstawie numerycznej symulacji testów niszczących, uzyskując obraz zmieniających się krzywych interakcji sił przekrojowych. Numeryczna symulacja potwierdziła wpływ synergicznego oddziaływania obciążenia mechanicznego i środowiskowego na degradację betonu oraz spadek nośności przekroju żelbetowego.
pub/13_4_19.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_19.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zaborski, Adam. "NUMERICAL SIMULATION OF CHEMO-MECHANICAL DEGRADATION OF CONCRETE AND ITS IMPACT ON RC STRUCTURES BEARING CAPACITY." Acta Sci.Pol. Architectura 13.4 (2014): 19–29.
APA Zaborski A. (2014). NUMERICAL SIMULATION OF CHEMO-MECHANICAL DEGRADATION OF CONCRETE AND ITS IMPACT ON RC STRUCTURES BEARING CAPACITY. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (4), 19–29
ISO 690 Zaborski, Adam. NUMERICAL SIMULATION OF CHEMO-MECHANICAL DEGRADATION OF CONCRETE AND ITS IMPACT ON RC STRUCTURES BEARING CAPACITY. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.4: 19–29.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue4/abstract-19.html