SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (4) 2014 str. 113–124

Mirosław J. Lipiński, Małgorzata K. Wdowska

WPŁYW ZAWARTOŚCI FRAKCJI DROBNEJ NA CHARAKTERYSTYKI KONSOLIDACYJNE I ŚCIŚLIWOŚĆ GRUNTÓW ZIARNISTYCH

słowa kluczowe: grunty niespoiste, zawartość frakcji drobnej, ściśliwość
abstrakt: Zawartość frakcji drobnej różnicuje zachowanie gruntów, które pod względem klasyfikacyjnym znajdują się na granicy gruntów spoistych i niespoistych oraz są postrzegane jako materiały przejściowe i trudne do opisu. W artykule przedstawiono wyniki badań 5 materiałów ziarnistych o zróżnicowanej zawartości frakcji drobnej od 10 do 97%. Analizowano charakterystyki konsolidacji i ściśliwości. Analiza wyników badań pozwoliła na sformułowanie wniosków dotyczących zaobserwowanych prawidłowości w zmianach charakterystyk konsolidacji i ściśliwości wraz ze zmianą zawartości frakcji drobnej.
pub/13_4_113.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_113.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lipiński, Mirosław J., and Małgorzata K. Wdowska. "INFLUENCE OF FINES CONTENT ON CONSOLIDATION AND COMPRESSIBILITY CHARACTERISTICS OF GRANULAR SOILS." Acta Sci.Pol. Architectura 13.4 (2014): 113–124.
APA Lipiński M.J. and Wdowska M.K. (2014). INFLUENCE OF FINES CONTENT ON CONSOLIDATION AND COMPRESSIBILITY CHARACTERISTICS OF GRANULAR SOILS. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (4), 113–124
ISO 690 Lipiński, Mirosław J., Wdowska, Małgorzata K.. INFLUENCE OF FINES CONTENT ON CONSOLIDATION AND COMPRESSIBILITY CHARACTERISTICS OF GRANULAR SOILS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.4: 113–124.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue4/abstract-113.html