SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 13 (4) 2014

Spis treści:

Zeszyt 13 (4) 2014 str. 5–18
Anna M. Grabiec, Teresa Grabiec-Mizera, Grzegorz Słowek
O WPŁYWIE WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI BETONU SAMOZAGĘSZCZALNEGO
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 19–29
Adam Zaborski
NUMERYCZNA SYMULACJA CHEMOMECHANICZNEJ DEGRADACJI BETONU I JEJ WPŁYWU NA NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 31–42
Gabriela Rutkowska, Karolina Pieńkosz
WPŁYW METAKAOLINITU, JAKO CZĘŚCIOWEGO ZAMIENNIKA CEMENTU, NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI BETONU (ASTRA MK40)
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 43–56
Daniel Zawal, Anna M. Grabiec, Bogdan J. Wosiewicz
WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU Z DUŻĄ ZAWARTOŚCIĄ BETONOWEGO KRUSZYWA Z RECYKLINGU
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 57–68
Artur Wirowski, Martyna Rabenda
DRGANIA WYMUSZONE Z TŁUMIENIEM PŁYTY PIERŚCIENIOWEJ WYKONANEJ Z MATERIAŁU O FUNKCYJNEJ GRADACJI WŁASNOŚCI
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 69–79
Krzysztof Wiśniewski, Andrzej Zalesiński
WPŁYW STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ I OPŁACALNOŚĆ TERMOMODERNIZACJI NA PRZYKŁADZIE BUDYNKU JEDNORODZINNEGO
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 81–89
Krzysztof Wiśniewski, Małgorzata Ziółkowska
WPŁYW DODATKU POPIOŁU LOTNEGO NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU GLINOWO-POPIOŁOWEGO
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 91–98
Wojciech Żółtowski, Maciej Cwyl
POŁĄCZENIE Z KOŁNIERZEM WEWNĘTRZNYM STOSOWANE W USTROJACH FASADOWYCH
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 99–112
Simon Rabarijoely, Mateusz Waluś
KRYTERIUM PODZIAŁU PODŁOŻA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA WARSTWY GEOTECHNICZNE1
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 113–124
Mirosław J. Lipiński, Małgorzata K. Wdowska
WPŁYW ZAWARTOŚCI FRAKCJI DROBNEJ NA CHARAKTERYSTYKI KONSOLIDACYJNE I ŚCIŚLIWOŚĆ GRUNTÓW ZIARNISTYCH
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).