SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (3) 2014 str. 79–88

Renata Przewłocka-Sionek

ARCHITEKTURA ŁODZI WCZORAJ I DZIŚ – KUCZKI ŻYDOWSKIE

słowa kluczowe: architektura, kamienica, kuczka żydowska, konstrukcja, balkon, wykusz
abstrakt: Łódź końca XIX i początku XX wieku była miastem silnie rozwijającym się pomimo sporego zróżnicowania kulturowego i dużych dystansów społecznych dzielących mieszczan w tym okresie. Po II wojnie światowej napływowa ludność i nowy ustrój przyczyniły się do utraty pamięci o wielokulturowym, szybko rozwijającym się mieście. Na szczęście wśród wielu zniszczeń i zaniedbań nadal widoczne są ślady dawnej potęgi i obecności wielu kultur, gdzie głównie architektura staje się wyróżnikiem danej społeczności i stanowi niepowtarzalną pamiątkę. W artykule skoncentrowano się na jednym z ważniejszych elementów religijnych kultury żydowskiej – kuczkach żydowskich, których spotkać w Łodzi można dość dużo. Zauważono zjawisko zaniku tradycyjnego przeznaczenia, omówiono symbolikę, konstrukcję i funkcję, jakie spełniały kiedyś i jakie spełniają dziś.
pub/13_3_79.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt3/13_3_79.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Przewłocka-Sionek, Renata. "ARCHITECTURE IN THE CITY OF ŁÓDŹ FROM THE 19TH/20TH CENTURY – JEWISH SUKKOT THEN AND NOW." Acta Sci.Pol. Architectura 13.3 (2014): 79–88.
APA Przewłocka-Sionek R. (2014). ARCHITECTURE IN THE CITY OF ŁÓDŹ FROM THE 19TH/20TH CENTURY – JEWISH SUKKOT THEN AND NOW. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (3), 79–88
ISO 690 Przewłocka-Sionek, Renata. ARCHITECTURE IN THE CITY OF ŁÓDŹ FROM THE 19TH/20TH CENTURY – JEWISH SUKKOT THEN AND NOW. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.3: 79–88.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue3/abstract-79.html