SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (3) 2014 str. 71–77

Margot Dudkiewicz, Barbara Marcinek, Agnieszka Tkaczyk

IDEA OGRODU SENSORYCZNEGO W KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA ATRIUM PRZY SZPITALU KLINICZNYM NR 4 W LUBLINIE

słowa kluczowe: szpital, ogród sensoryczny, ogród terapeutyczny, projektowanie uniwersalne
abstrakt: Praca przedstawia projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. Podjęto próbę zdefiniowania pojęcia ogrodu terapeutycznego i określono funkcje, jakie powinny spełniać takie obiekty. W ramach prac terenowych wykonano inwentaryzację dendrologiczną i ogólną inwentaryzację terenu oraz analizy terenu opracowania. Przedstawiono koncepcję projektową wraz z ukształtowaniem terenu i doborem roślin. Zaproponowano całkowitą wymianę nawierzchni oraz elementów małej architektury. Na terenie atrium zaprojektowano siłownię zewnętrzną oraz zaproponowano zwiększenie użyteczności dachu budynku poprzez stworzenie na nim zielonej przestrzeni. Teren ma być miejscem wypoczynku i wspomagania rekonwalescencji.
pub/13_3_71.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt3/13_3_71.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dudkiewicz, Margot, et al. "THE SENSORY GARDEN IDEA DEVELOPMENT CONCEPT ATRIUM HOSPITAL CLINICAL NO. 4 IN LUBLIN." Acta Sci.Pol. Architectura 13.3 (2014): 71–77.
APA Dudkiewicz, M. et al. (2014). THE SENSORY GARDEN IDEA DEVELOPMENT CONCEPT ATRIUM HOSPITAL CLINICAL NO. 4 IN LUBLIN. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (3), 71–77
ISO 690 Dudkiewicz, Margot, Marcinek, Barbara, Tkaczyk, Agnieszka. THE SENSORY GARDEN IDEA DEVELOPMENT CONCEPT ATRIUM HOSPITAL CLINICAL NO. 4 IN LUBLIN. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.3: 71–77.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue3/abstract-71.html